Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2010

Κυανούχο Νάτριο

Για τους περισσότερους ανθρώπους η λέξη “κυανιούχο νάτριο” προξενεί μια άμεση αρνητική αντίδραση. Το κυανιούχο νάτριο είναι ένα ξηρό, στερεό, μη πτητικό προϊόν. Αν και είναι πολύ τοξική, είναι χαμηλής επικινδυνότητας χημική ουσία. Μεταφέρεται εύκολα και χρησιμοποιείται με ασφάλεια, είτε είναι σε στερεά μορφή ή σε μορφή διαλύματος, με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων. Το κυανιούχο νάτριο μπορεί να καταστεί ασφαλές και αποτελεσματικό αντιδραστήριο σε πολλές βιομηχανικές δραστηριότητες.

Συνέχεια στο   http://www.tgm.gr/tabid/76/language/el-GR/Default.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου