Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010

Οριστικά ΠΟΠ η «Φάβα Σαντορίνης»!

Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης είναι πλέον οριστικά η φάβα της Σαντορίνης καθώς δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 9 Σεπτεμβρίου, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 901/2010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τον οποίο καταχωρείται στο μητρώο για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ονομασία «Φάβα Σαντορίνης - Fava Santorinis» ως ΠΟΠ.
Η δημοσίευση προέκυψε μετά από αίτηση που υπέβαλε η Ελλάδα για την καταχώριση της ονομασίας «Φάβα Σαντορίνης» (Fava Santorinis) δημοσιεύθηκε στο φύλο C 34/3, της 11ης Φεβρουαρίου 2010, της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεδομένου ότι δεν κοινοποιήθηκε έκτοτε στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης, βάσει του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η εν λόγω ονομασία έπρεπε συνεπώς να καταχωρηθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου